@frank_rehab_powerlift demonstrerer her korrekt bruk av mark medmot strikk. (ps: han har bursdag i dag, send han en hilsen!)

@frank_rehab_powerlift demonstrerer her korrekt bruk av mark medmot strikk. (ps: han har bursdag i dag, send han en hilsen!)