Ros handlinger, ikke resultater

#Repost @maksprestasjon (@get_repost)・・・Jeg mener at trenere fokuserer for mye på resultater. Personlig skulle jeg ønske at flere la vekt på handlingene som blir utførtEr det noe galt i å fokusere på resultaterI grunn ikke, men la meg forklare hvorfor jeg skulle ønske at flere var flinke til å rose handlinger?Vi kan ikke kontrollere resultater. Eksempelvis er det vanskelig å kontrollere variasjon i vekt, antall cm vedkommende går ned eller om en person blir sterkere. Vi kan legge til rette for x og y, men vi har ikke kontroll på situasjonenDet vi kan kontrollere er handlinger og valg. Ved å rose en person for at vedkommende kommer seg på trening, eller velger frukt til flere av måltidene vil personen på sikt assosiere utført handling med ros og det er større sjanse for gjentagelse. Resultatene vil komme sekundært til utført handlingDet finnes selvsagt de individene hvor en resultatorientert tilnærming fungerer bra, men for majoriteten av individer vil en handlingsorientert tilnærming fungere mye bedre#maksprestasjon

% dette!_________________________________#Repost @maksprestasjon (@get_repost)・・・Jeg mener at trenere fokuserer for mye på resultater. Personlig skulle jeg ønske at flere la vekt på handlingene som blir utførtEr det noe galt i å fokusere på resultaterI grunn ikke, men la meg forklare hvorfor jeg skulle ønske at flere var flinke til å rose handlinger?Vi kan ikke kontrollere resultater. Eksempelvis er det vanskelig å kontrollere variasjon i vekt, antall cm vedkommende går ned eller om en person blir sterkere. Vi kan legge til rette for x og y, men vi har ikke kontroll på situasjonenDet vi kan kontrollere er handlinger og valg. Ved å rose en person for at vedkommende kommer seg på trening, eller velger frukt til flere av måltidene vil personen på sikt assosiere utført handling med ros og det er større sjanse for gjentagelse. Resultatene vil komme sekundært til utført handlingDet finnes selvsagt de individene hvor en resultatorientert tilnærming fungerer bra, men for majoriteten av individer vil en handlingsorientert tilnærming fungere mye bedre#maksprestasjon