@lottz_i som trener her på @risorkraftsport skal løfte på NM i morgen. Vi skal heia på stream!

@lottz_i som trener her på @risorkraftsport skal løfte på NM i morgen. Vi skal heia på stream!