Veldig vellykket sommermaksing på @risorkraftsport i dag. Flere nye perser, og glade folk

Veldig vellykket sommermaksing på @risorkraftsport i dag. Flere nye perser, og glade folk