Fredagsfleksen på @risorkraftsport. Det tok tid å få alle til å flekse på ett bilde, men til slutt satt an

Fredagsfleksen på @risorkraftsport. Det tok tid å få alle til å flekse på ett bilde, men til slutt satt an