Over N 700(!) chins i dag, etter vi oppsummerte kom en og tok 40 til! 727!Takk til alle som deltok, og til våre sponsorer Total kraft, Resolve og @leadershipbyheartcoach

Over N 700(!) chins i dag, etter vi oppsummerte kom en og tok 40 til! 727!Takk til alle som deltok, og til våre sponsorer Total kraft, Resolve og @leadershipbyheartcoach