Takk for flott julemaksing i dag! Massivt frafall pga sykdom gjorde at vi ble 2 løftere istedenfor 7, men da fikk de to til gjengjeld masse omsorg️.

Takk for flott julemaksing i dag! Massivt frafall pga sykdom gjorde at vi ble 2 løftere istedenfor 7, men da fikk de to til gjengjeld masse omsorg️.