Dette er en av grunnene til at vi har reduserte priser for uføre. Samtidig – at trening er bra for deg gjelder alle! Trening i tillegg til, eller istedenfor medisiner, har vist god effekt i mange tilfeller. Men det er ikke så lett å få til alene alltid. Vi er her for å hjelpe deg! (vi er ikke medisinsk personell, slutt aldri på medisiner uten å samarbeide med din lege. Det vi kan mye om er trening og hjelpe deg der).

Dette er en av grunnene til at vi har reduserte priser for uføre. Samtidig - at trening er bra for deg gjelder alle! Trening i tillegg til, eller istedenfor medisiner, har vist god effekt i mange tilfeller. Men det er ikke så lett å få til alene alltid. Vi er her for å hjelpe deg! (vi er ikke medisinsk personell, slutt aldri på medisiner uten å samarbeide med din lege. Det vi kan mye om er trening og hjelpe deg der).