Når spotteren er fornøyd med jobben løfternr har gjort ️. Her på @risorkraftsport heier vi på hverandre, hjelper hverandre og gleder oss over hverandres fremgang. Derfor trives vi så godt her #spottersmil

Når spotteren er fornøyd med jobben løfternr har gjort ️. Her på @risorkraftsport heier vi på hverandre, hjelper hverandre og gleder oss over hverandres fremgang. Derfor trives vi så godt her #spottersmil