"Ned med rompa, opp med brystet, og løft"Her hjelper Vilja (6 år) Anette (46 år) med sumomark, et løft Vilja faktisk har mer erfaring med enn Anette. Å være et gym med en stor spredning i alder, mål, mennesketyper og typer trening vi driver med er en enorm ressurs. Alle har noe å bidra med. Folk uansett alder har behov for det samme. Å bli sett, anerkjent, og bli heiet på. Å få tydelige og gode instrukser når vi skal lære nye ting, kanskje til og med en hjelpende hånd som Vilja gir Anette når Anette lurer på hvordan hun skal rekke ned til stangen️. Å skape et miljø hvor ingen er konger, men alle er like mye verdt, krever bevissthet, og villighet til å bidra. Takk til våre medlemmer som gjør det! Det gjør at vi kan ha opplevelser som i dag, deling av treningsglede og kunnskap på tvers av alder. (ps: for å bli medlem her må man minimum gå på ungdomsskolen, er du yngre må foreldrene være til stede og har fullt ansvar for barna sine. Vilja er altså hverken ansatt PT, eller fullverdig medlem, men vi ser frem til den dagen hun blir det ️)

"Ned med rompa, opp med brystet, og løft"Her hjelper Vilja (6 år) Anette (46 år) med sumomark, et løft Vilja faktisk har mer erfaring med enn Anette. Å være et gym med en stor spredning i alder, mål, mennesketyper og typer trening vi driver med er en enorm ressurs. Alle har noe å bidra med. Folk uansett alder har behov for det samme. Å bli sett, anerkjent, og bli heiet på. Å få tydelige og gode instrukser når vi skal lære nye ting, kanskje til og med en hjelpende hånd som Vilja gir Anette når Anette lurer på hvordan hun skal rekke ned til stangen️. Å skape et miljø hvor ingen er konger, men alle er like mye verdt, krever bevissthet, og villighet til å bidra. Takk til våre medlemmer som gjør det! Det gjør at vi kan ha opplevelser som i dag, deling av treningsglede og kunnskap på tvers av alder. (ps: for å bli medlem her må man minimum gå på ungdomsskolen, er du yngre må foreldrene være til stede og har fullt ansvar for barna sine. Vilja er altså hverken ansatt PT, eller fullverdig medlem, men vi ser frem til den dagen hun blir det ️)