Daniel Moy Helgesen

Hva er den viktigste endringen du har merket etter å ha begynt på Risør Kraftsport?

Større fokus på det mentale aspektet av treningen.

Hva er det viktigste budskapet du vil gi til andre?

“Slow and steady wins the race”. Selv om det er vanskelig å overstyre egoet sitt til tider, så er det å ta seg tid med på å sikre bedre kvalitet i arbeidet du legger ned.

Hvorfor valgte du oss?

Jeg var med i overgangen fra Atletfabrikken til nå Kraftsporten og har et godt samhold med gjengen der som gjør det uaktuelt å bytte. Ikke minst er Risør Kraftsport godt rustet med høykvalitets styrkeløftutstyr.

Hvilken grunn vil du gi til andre for å velge oss?

Det er rom for alle, inkludering og kvalitet er noen nøkkelord vil jeg si. Ellers er det god beliggenhet, en kompetent plattform for de som enten ønsker å ta steget inn i styrkeløft og eller generelt trening med mening.

Hva er det viktigste vi gir deg utenom treningen?

Tak over hode haha🤣 Gode venner og god oppfølging mtp trening.

Når begynte du å merke endringer?

Noen uker etter jeg tok steget å spurte om Roman ville coache meg.

Hva er det du setter mest pris på på Risør Kraftsport?

Det sosiale, støttingen og godt utstyr.

Fortell om prosessen din?

Jeg er pr nå i uke 4/4 i en oppkjøring mot å teste maksløft i benkpress og markløft. Har ikke helt oversikten over hvor mange uker det har gått totalt før dette med intens trening men det har vært ekstremt lærerikt, bevisstheten rundt trening både teknisk men også den mentale biten har vokst enormt. Å gleder meg å se avkastningen på alt arbeidet som er lagt i dette. Uansett så er vel læringen i det viktigere enn kg’ene på stanga for de kommer før eller siden.

På hvilken måte har Risør Kraftsport støttet deg i din prosess?

Vel Roman og Anette har utfordret meg både fysisk og psykisk, lært meg å ha trua på det jeg holder på med. Mye selvutvikling. Terping på innstilling i møte med nye kg.

Hva er det viktigste du har lært hos oss om trening?

Jeg kan mer enn det jeg trur.

Hva skiller Risør Kraftsport fra andre tilbud du har prøvd?

Individualitet, det at alle har forskjellige behov å at Risør Kraftsport ser dette. 

Hva er det med Risør Kraftsport som gjør at du velger å fortsette å trene her?

Samholdet, kompetansen og utstyret.