Vårt miljø

Sammen med våre medlemmer ønsker vi å skape et inkluderende, respektfullt og gledesesfylt sted å være. Vi, Anette og Roman, har drevet med styrkeløft som idrett i flere år. Selv om vi er en kommersiell virksomhet, ønsker vi å ta med idrettens ånd med i vårt gym.

Våre verdier:

Inkluderende

Nyttig

Kvalitet

Mestringsglede

Respekt

Resultater

Inkludering vil si at alle skal oppleve å bli sett. Vi skal hilse når vi kommer, og si hadet når vi går. Vi
skal være bevisste på å inkludere nye medlemmer. Har du noen gang opplevd å komme inn på et nytt sted, hvor du ikke kjenner noen, og ikke har noen å snakke med? På Risør Kraftsport er vi ikke «alene, samtidig, på samme sted». Vi jobber for at miljøet vårt skal oppleves som «sammen, sammen». Det skal være rom for å danne nye bekjentskaper og treningsvenner samtidig som at det skal være rom for å være for seg selv. Likevel, skal alle ha muligheten til å være med, og vil du være med på å bidra til det, er vi stedet.

Nyttig. Vi vil være nyttige både for enkeltpersoner og for lokalmiljøet. Treningen skal gi deg noe: bedre helse, overskudd i hverdagen, en sosial arena, et sted for egentid, eller en prestasjonsarena. Det bestemmer du. En ressurs i lokalsamfunnet er vi gjennom å alltid prøve Risør først og handler lokalt der det lar seg gjøre. Å støtte lokale lag og foreninger er også en del av dette. Samtidig ønsker vi å ha et inkluderende miljø og samarbeide med lokale ressurser for å realisere dette. Vi har en sosial profil gjennom uførepriser, familiepriser, studentpriser og pensjonistrabatt.

Mestringsglede vil si at vi ikke fokuserer så mye på å sammenligne oss med andre, men holder fokus på oss selv og vår egen utvikling. Det vil si at vi fokuserer på øvelser som gir en mestringsfølelse, fremfor repetitive øvelser som ikke utfordrer hode og kropp. Vi setter et større fokus på hva man kan framfor hva man ikke kan. Alle kan bidra til miljøet på sin måte. Alle kan hjelpe hverandre på sin måte. Alle kan utføre fysisk aktivitet innefor sine rammer. Vi skal sammen skape et miljø det gir glede å være en del av. Treningen skal være en kilde til forbedret livskvalitet. Det vil ikke si at enhver trening er topp, men at den gir økt glede i hverdagensett over tid.

Respekt. Respekt vil si at alle er like mye verdt. Om du er verdensmester, eller klarer din første bøy – vi heier like høyt på deg. Om du er en stille person, eller en høylydt, skal alles stemme være like mye verdt. Det krever bevisste medlemmer. Respekt innebærer å følge felles retningslinjer, la andres ting være i fred, rydde etter deg og gjøre gymmet til et bra sted å være for de du trener med.

Resultater. Investering gjennom tid, energi og penger bør gi avkastning i form av resultater. Baseøvelser er øvelser som trener hele kroppen og gir dermed størst avkastning pr. tid brukt. Det er en av grunnene til at vi har svært få apparater og mest mulig stenger, rack og frivekter. Vår personlig trener sørger for å finne øvelser som gir mest effektiv trening utifra dine forutsetninger her og nå, men også forberedende for veien videre. Med andre ord, det er helt greit å ikke starte med baseøvelser med en gang, men programmet du får som en del av oppstartspakken vil forberede deg om du skulle ønske en utfordring videre.